Wasiyullah Muhammad Abbaas

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Wasiyullah Muhammad Abbaas
Giới thiệu sơ lược: - Họ và tên: Wasiyullah Muhammad Abbaas Ahmad Abbaas.
- Trình độ văn hóa: phó Giáo sư.
- Khoa: Thần học.
- Khối: Qur’an và Sunnah.
- Kết quả đạt được:
+ Luận án tiến sĩ tên: sự ưu đãi của Sohabah (bằng hữu của Thiên Sứ (Saw)) của Imam Ahmad bin Hanbal. (Xác thực)
+ Luận án thạc sĩ tên: những điểm yếu, những điểm không rõ nguồn gốc và những điều bị bát bỏ trong Sunan Al-Nasa-y.
Thêm vào ngày: 2009-08-05
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/228796
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top