അബ്ദുല്‍ ഹാലിഖ് റോനകി

വ്യക്തിത്വങ്ങളും നേതൃത്വ വും ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അബ്ദുല്‍ ഹാലിഖ് റോനകി
സംക്ഷിപ്തം: അബ്ദുല്‍ ഹാലിഖ് റോനകി;- കുര്‍ദു പ്രബോധകനായ ഇദ്ദേഹം ഉര്‍ബീല്‍ പട്ടാണത്തിലെ പള്ളിയില്‍ ഇമാം ആണ്.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2009-07-22
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/227714
ബണ്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് ( 0 )
Go to the Top