Muhammad Hassaan

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Muhammad Hassaan
Giới thiệu sơ lược: - Họ tên: Muhammad bin Ibrahim bin Ibrahim bin Hassaan.
- Biệt danh: Muhammad Hassaan.
- Năm sinh: 8/4/1962.
- Sinh ra tại làng Damuh Trung tâm Dekerness / Dakahliya.
- Trình độ văn hóa: Cử nhân Thông tin - Trường Đại học Cairo.
- Hiện là giảng viên hai môn học Hadith và Isnaad Rijaal trong hai khoa Sharia’h và Usul Da’wah tại trường Đại học Islam Imam Muhammad Sa-ud.
- Ông có rất nhiều tác phấm và băng ghi âm.
- Trang web riêng: http://www.mohamedhassan.org
Thêm vào ngày: 2009-07-16
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/223388
Go to the Top