Asma bintu Roshid Al-Ruwaishid

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Asma bintu Roshid Al-Ruwaishid
Giới thiệu sơ lược: - Trình độ văn hóa: Cử nhân Islam.
- Nhiệm vụ:
1 - Giám đốc Trung tâm Châu Á của giáo dục và gia đình và tư vấn.
2 - Giám sát trang web Châu Á.
3 - Thành viên của Hội đồng quản trị của Văn phòng vận động và hướng dẫn tại Riyadh.
- Cô có rất nhiều tác phẩm văn học và quan hệ đối tác.
- Cô đã thành lập nhiều khóa học và giáo dục kỹ năng bao gồm cả sự phát triển tự nhiên.
Thêm vào ngày: 2009-07-07
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/222227
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Kurdish - Uighur - Thái Lan - Anh - Trung Quốc - Bangladesh - Pháp - Malayalam - Persian - Nga - Uz-béc - Tajik - Đức - Hà Lan - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top