Trang web Darar Sunny

Nguồn Giới thiệu chung
Chủ đề: Trang web Darar Sunny
Giới thiệu sơ lược: - Trang web tuyên truyền giáo do Shaikh U’lwy bin Abdul Qodir Al-Siqof giám sát, và được chia thành hai nhóm chính Bách Khoa khoa học và thư viện Darar Sunny được thêm vào các trang web và các dịch vụ khác.
- Bách Khoa nổi tiếng của trang web là: bách khoa hiện đại (tạo điều kiện thuận lợi để truy cập Hadith của Nabi (Saw)) và bao gồm một khoảng ba trăm nghìn Hadith (được lặp lại), với các quy định của người tìm Hadith đặt ra được rút ra từ sách vở của họ, qua trang web rất dễ dàng và nhanh chống tìm kiếm giáo lý qua Hadith.
Thêm vào ngày: 2009-07-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/222160
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Bangladesh - Thái Lan - Trung Quốc - Pháp - Kurdish - Anh - Malayalam - Uighur - Persian - Nga - Tajik - Uz-béc - Đức - Hà Lan - An-ba-ni - Bos Nha
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top