Ameer Hamzah Hameed

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Ameer Hamzah Hameed
Giới thiệu sơ lược: Ameer Hamzah Hameed: thông dịch viên người Tajik, Thạc sĩ Khoa Thần học khối A’qidah và trường phái thời nay tại trường Đại học Islam Imam Muhammad Sa-u’d.
Thêm vào ngày: 2009-07-05
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/222096
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Kurdish - Thái Lan - Pháp - Bangladesh - Anh - Malayalam - Uighur - Persian - Nga - Tajik - Uz-béc - Đức - Hà Lan - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top