Abu Ysa Usamah I’maroh

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abu Ysa Usamah I’maroh
Giới thiệu sơ lược: Cử nhân ngôn ngữ học và dịch thuật bộ phận cao học Islam bằng tiếng Anh của trường Đại học Al-Azhar và giám sát trang web tiếng Anh của trang web islamhouse.
Thêm vào ngày: 2009-07-01
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/221950
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Bangladesh - Trung Quốc - Kurdish - Thái Lan - Anh - Uighur - Pháp - Malayalam - Bos Nha - Persian - Nga - Tajik - Uz-béc - Đức - Hà Lan - An-ba-ni
Go to the Top