Hikmat Basheer Yaseen

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Hikmat Basheer Yaseen
Giới thiệu sơ lược: - Họ tên: Hikmat Basheer Yaseen.
- Sinh năm: 1955 DL tại thành phố Al-Mawsol Irắc.
- Quốc tịch: Irắc.
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ giáo lý Islam.
- Những việc đã từng làm:
+ Trợ lý Giáo sư khoa Qur’an trường Đại học Islam Al-Madinah Al-Munawwaroh, bí thư khối Tafseer nhiệm kỳ hai năm và dạy môn Tafseer cho một số khoa khác.
+ Sau đó tiếp lên được Phó Giáo sư năm 1410 H.
+ Phó Giáo sư cho khối cao học và giám sát một số luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ ở cùng trường.
+ Sau đó lên tiếp Giáo sư cùng trường vào năm 1415 H.
+ Giáo sư của khối cao học khoa Qur’an cho đến ngày 15/7/1425 H.
Thêm vào ngày: 2009-06-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/221849
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top