Kholid Al-Husainan

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Kholid Al-Husainan
Giới thiệu sơ lược: - Kholid Al-Husainan: là Imam và Khoteeb thuộc Bộ Ấn Định Kuwait, tốt nghiệp trường Đại học Islam Imam Muhammad bin Sa-ud Vương Quốc Arabia Saudi. Khối Thần học.

- Những tác phẩm của ông:
1- Hơn 1000 điều Sunnah thực hành trong ngày đêm.
2- Hơn 1000 câu cầu xin trong ngày đêm.
3- Hơn 1000 câu trả lời dành cho phụ nữ.
4- Thành công không bao nhiêu nhưng thiệt hại thì rất lớn.
Thêm vào ngày: 2009-06-26
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/221726
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top