Nabeel bin Aly Al-I’wadhi

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Nabeel bin Aly Al-I’wadhi
Giới thiệu sơ lược: - Nabeel Al-I’wadhi: là Sheikh Nabeel bin Aly Al-I’wadhi, sinh tại Kuwait năm 1970, tốt nghiệp đại học sư phạm khối thể dục thể thao.
- Imam và Khateeb của Bộ Ấn Định và giải quyết vấn đề Islam, là Imam Masjid bệnh viện lớn Mubarak, là Khateeb đi nhiều nước khối Arập, từng tham gia vào văn phòng thuyết giáo và văn hóa thuộc bộ Ấn Định và giải quyết vấn đề Islam tại Kuwait.
- Tổng giám thị của trang web: www.emanway.com
Thêm vào ngày: 2009-05-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/208923
Go to the Top