Abu Bakr bin Al-A’roby

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abu Bakr bin Al-A’roby
Giới thiệu sơ lược: Ông là Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Al-A’roby Al-Mu-a’rify.
Sinh tại Ishbiliyah - là một trong những thủ đô lớn của Al-Andalus - vào thứ năm ngày 22 tháng Sha’ban năm 468 H.
Ông có rất nhiều tác phẩm như: Al-A’wasim Min Al-Qowasim về việc xác thực lại vị trí của bằng hữu Nabi (Saw) sau khi Nabi (Saw) từ trần.
Thêm vào ngày: 2009-05-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/207203
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top