Trang web kết nối thế giới Islam www.themwl.org

Nguồn Giới thiệu chung
Chủ đề: Trang web kết nối thế giới Islam www.themwl.org
Giới thiệu sơ lược: Trang web kết nối thế giới Islam, nó là tổ chức của cồng đồng Islam trên toàn cầu, trụ sở chính được đặt tại Makkah - Vương Quốc Arập Saudi chuyên về tuyên truyền Islam, giới thiệu và giáo dục về Islam đồng thời bác bỏ mọi sự nghi ngời và giả dối đã bám chặt Islam, bên cạnh đó thuyết phục mọi người làm theo những thiên lệnh của Thượng Đế ra lệnh họ và tránh xa mọi điều cấm đã bị Thượng Đế cấm, và giúp đỡ những người Muslim giải quyết mọi vấn đề khó khăn gặp phải và giúp họ thực hiện những kế hoạch của họ về việc tuyên truyền, giáo dục văn hóa. Đồng thời trang web xóa bỏ mọi bạo lực, mọi khủng bố và khuyến khích đàm phán với các đại diện của các nền văn hóa khác.
Thêm vào ngày: 2009-04-30
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/205884
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Phụ lục trang ( 1 )
1.
http://www.themwl.org
Mô tả chi tiết
Go to the Top