Abu A’dnan Muhammad Muneer Qomar

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abu A’dnan Muhammad Muneer Qomar
Giới thiệu sơ lược: Là thông dịch viên của Tòa Án lớn tại Khoibar - Al-Dammaam, và là nhà hợp tác tuyên truyền tại Trung Tâm Tuyên Truyền và Hướng Dẫn tại Al-Khoibar.
Thêm vào ngày: 2009-04-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/203425
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top