Hamd bin Abdul Muhsin Al-Tuwaijary

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Hamd bin Abdul Muhsin Al-Tuwaijary
Giới thiệu sơ lược: Tên: Hamd bin Abdul Muhsin bin Ahmad Al-Tuwaijary.
Sinh năm: 1384 H, tại thành phố Al-Maj-ma-ah.
Việc làm và kinh nghiệm:
1- Giảng viên trường đại học.
2- Nguyên là chủ tịch khâu Al-A’qidah.
3- Nguyên là Phó hiệu trưởng khối cao học chuyên khoa Thần Học. và những việc làm khác.

Kết quả đạt được:
1- Al-Fatwa Al-Hamwyyah Al-Kubro của Shaikh Al-Islam Ibn Taimiyah (nghiên cứu và xác thực).
2- Xác thực vài phần quyển Al-Ibanah Al-Kubro của Ibn Bottoh.
3- Đường lối của Imam Ibn Battoh về việc phân trần đức tin của các tiền bối Islam và đáp lại những kẻ chuyên làm theo ý muốn và tạo ra những điều mới mẽ.
4- Bằng chứng về sự khác nhau giữa Islam và đức tin của Mar-y’ Al-Hambaly - học tập và xác thực.
5- Tóm tắt Al-A’qidah Ibn Hamdaan của Ibn Bulbaan - nghiên cứu và xác thực.
6- Sự hiểu biết về ý nghĩa câu kinh: "لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدت" giữa nhóm Sunnah và nhóm Kalaam.
7- Những vấn đề về đức tin mà có nhiều ý kiến của nhóm Sunnah.
8- Phủ nhận những điều liên quan đến thuộc tính của Allah trong Qur’an nghiên cứu và thực hành.
9- Những đức tin sai lệnh của những người Muslim định cư tại các nước Phương Tây - tập hợp và học tập.
10- Tác động của trò chơi điện tử (X-Station) lên tin thần trẻ em Muslim.
11- Những yếu tố ảnh hưởng đến các thanh niên trường Đại Học là chiến tranh trí tuệ.

Các luận án:
- Luận án thạc sĩ: Al-Fatwa Al-Hamwiyah Al-Kubro của Shaikh Al-Islam – ông mất năm 728 H – học tập và xác thực.
- Luận án tiến sĩ: đường lối của Imam Ibn Battoh về việc phân trần đức tin của các tiền bối Islam và đáp lại những kẻ chuyên làm theo ý muốn và tạo ra những điều mới mẽ, cùng với xác thực phần bảy, phần tám và phần hai mươi trong quyển Al-Ibanah Al-Kubro của Imam Battoh mất năm 387 H.
Thêm vào ngày: 2009-03-27
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/199625
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top