Muhammad bin Ahmad Al-Qurtuby

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Muhammad bin Ahmad Al-Qurtuby
Giới thiệu sơ lược: Ông là Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh, Abu Abdullah Al-Ansory, Al-Kharzajy, người Andalusy, thuộc trường phái Imam Malik.
Ông Al-Hafidth Al-Zahaby nói về ông: "ông là Imam tinh vi hiểu biết rộng, ông có nhiều tác phẩm rất có ý nghĩa chứng minh rằng ông là người có kiến thức uyên bác, ông đã giải thích rất rõ ràng đầy đủ về những vấn đề quan trọng của người của du khách trong quyển Tafseer của mình và ông có rất nhiều việc làm khác nữa chứng minh rằng ông là Imam tinh vi và có kiến thức uyên bác.
Thêm vào ngày: 2009-03-27
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/199580
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top