Hội thường trực Nghiên cứu kiến thức, giải đáp, giới thiệu và hướng dẫn Islam

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Hội thường trực Nghiên cứu kiến thức, giải đáp, giới thiệu và hướng dẫn Islam
Giới thiệu sơ lược: Hội thường trực Nghiên cứu kiến thức, giải đáp, giới thiệu và hướng dẫn Islam tại Vương Quốc Saudi Arabia (Arập Xê-út).
Thêm vào ngày: 2009-03-18
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/196104
Go to the Top