ఫిఖ్ హ్ - మొదటి స్థాయి - రెండవ స్థాయి - మూడవ స్థాయి

పుస్తకాలు విషయపు వివరణ
పేరు: ఫిఖ్ హ్ - మొదటి స్థాయి - రెండవ స్థాయి - మూడవ స్థాయి
భాష: తెలుగు
అనువాదకులు: అబ్దుర్రబ్ అఫాన్
పునర్విచారకులు: ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
సంక్షిప్త వివరణ: ప్రతి వారం రియాద్ పట్టణంలోని రబువా ఇస్లామీయ కేంద్రంలో తెలుగు వారి కోసం 45 నిమిషముల పాటు ఈ పాఠ్యపుస్తకము బోధించబడుతున్నది. అనేక సంవత్సరాలుగా, అనేక మంది సామాన్యుల నుండి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కూడా ఈ కోర్సులో చేరి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. మీరు కూడా మీ ఊరిలో ఇటువంటి కోర్సును మొదలు పెట్టిన ఎడల అనేక మందికి ప్రయోజనం చేకూరును. ఇన్షా అల్లాహ్ మీకు కూడా పుణ్యం లభించును.
చేర్చబడిన తేదీ: 2008-12-26
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/190581
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 6 )
1.
ఫిఖ్ హ్ - మొదటి స్థాయి
440 KB
: ఫిఖ్ హ్ - మొదటి స్థాయి.pdf
2.
ఫిఖ్ హ్ - మొదటి స్థాయి
3 MB
: ఫిఖ్ హ్ - మొదటి స్థాయి.doc
3.
ఫిఖ్ హ్ - రెండవ స్థాయి
350.3 KB
: ఫిఖ్ హ్ - రెండవ స్థాయి.pdf
4.
ఫిఖ్ హ్ - రెండవ స్థాయి
2.9 MB
: ఫిఖ్ హ్ - రెండవ స్థాయి.doc
5.
ఫిఖ్ హ్ - మూడవ స్థాయి
360.7 KB
: ఫిఖ్ హ్ - మూడవ స్థాయి.pdf
6.
ఫిఖ్ హ్ - మూడవ స్థాయి
3.5 MB
: ఫిఖ్ హ్ - మూడవ స్థాయి.doc
Go to the Top