అబూ బకర్ బిన్ అల్ అరబీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: అబూ బకర్ బిన్ అల్ అరబీ
సంక్షిప్త వివరణ: పూర్తి పేరు ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ బిన్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ అహ్మద్ బిన్ అల్ అరబీ అల్ అర్ఫీ. అండలూసియో ఫ్రధాన నగరాలలో సెవిలో గురువారం, 468 హిజ్రీ సంవత్సరంలో షాబాన్ నెల 22వ తేదీన జన్మించారు. అనేక పుస్తకాల రచయిత.
చేర్చబడిన తేదీ: 2008-09-09
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/175298
సంబంధిత విషయాలు ( 0 )
Go to the Top