సులైమాన్ బిన్ ముహమ్మద్ అద్దబీఖీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: సులైమాన్ బిన్ ముహమ్మద్ అద్దబీఖీ
సంక్షిప్త వివరణ: హాయిల్ పట్టణంలో ఒక కళాశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేయుచున్నారు.
చేర్చబడిన తేదీ: 2008-09-08
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/175124
సంబంధిత విషయాలు ( 0 )
Go to the Top