అబ్దుల్ కరీమ్ బిన్ ఖాలిద్ అల్ హరబీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: అబ్దుల్ కరీమ్ బిన్ ఖాలిద్ అల్ హరబీ
సంక్షిప్త వివరణ: కువైత్ దేశంలోని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరియు ఆయన సహచరుల రదియల్లాహుఅన్హుమా జీవితాన్ని రిసెర్చ్ చేస్తున్న ఒక ప్రఖ్యాత సంస్థలోని పరిశోధకుడు.
చేర్చబడిన తేదీ: 2008-09-04
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/174753
సంబంధిత విషయాలు ( 0 )
Go to the Top