සත්‍ය ආගම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සත්‍ය ආගම
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: බිලාල් ෆිලීප්ස්
පරිවර්තනය: ෂරීෆුද් දීන් මුහම්මද් මන්සූර්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් මෆහූම් ඉබ්නු යූනුස්
ප්‍රකාශකයා: මදීනා නගරයේ අල්-බදීආ හි ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා දායකත්ව කාර්යාලය
කෙටි විස්තර: සත්‍ය ආගම
එකතු කළ දිනය: 2008-08-18
Short Link: http://IslamHouse.com/173118
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - ඉංග්‍රීසි - අෆාර් - ස්වාහිලි - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සත්‍ය ආගම
821.4 KB
Open: සත්‍ය ආගම.pdf
2.
සත්‍ය ආගම
1.3 MB
Open: සත්‍ය ආගම.doc
Go to the Top