Kabe’nin örtüsüne el-yüz sürmek caiz midir?

Fetvalar Materyal hakkında bilgi
Adres: Kabe’nin örtüsüne el-yüz sürmek caiz midir?
Dil: Taylandça
Fetva: Muhammed b. Salih el-Useymin
Çeviren: Osman İdris
Gözden geçiren: Sâfî Osman
Kısa Tanım: Soru no: 506
Kabe’nin örtüsüne el-yüz sürmek caiz midir?
değerli alim Muhammed b. Salih el-Useymin’in; "İslam Esaslarıyla İlgili Fetvalar" adlı kitabından alınmıştır.
Eklenme tarihi: 2008-07-15
Kısa link: http://IslamHouse.com/163293
Bu başlık, aşağıdaki konulara göre sınıflandırılmıştır:
Bu kart aşağıdaki dillere çevrilmiştir: Taylandça - Arapça - Malayalam - Bengalce - Boşnakça
Ayrıntılı bilgi

คำถามที่ 506

อนุญาตให้เอาตัวไปถูไถกับผ้าคลุมกะบะฮฺได้หรือไม่?

 

คำตอบ

การขอความบะเราะกะฮฺกับผ้าคลุมกะบะฮฺและการถูไถกับมันเป็นการอุตริกรรม (บิดอะฮฺ) อย่างหนึ่ง เพราะเป็นการกระทำที่ไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเมื่อครั้งที่ท่านมุอาวิยะฮฺ บิน อบีสุฟยาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้เฏาะวาฟที่กะบะฮฺและท่านได้ลูบสัมผัสกับมุมต่างๆของกะบะฮฺ ท่านอับดุลลอฮฺ บิน อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้คัดค้านการกระทำของท่าน ดังนั้นท่านมุอาวิยะฮฺจึงตอบว่า ไม่มีส่วนใดของกะบะฮฺที่ถูกละทิ้ง อิบนุอับบาสจึงโต้กลับด้วยคำว่า แท้จริง ในตัวของท่ารสูลุลลอฮฺนั้นย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกเจ้า และแท้จริงฉันเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมลูบสัมผัสเพียงแค่สองรุก่นยะมะนีย์เท่านั้น  หมายถึงหินดำกับมุมรุก่นยะมานีย์ และนี่คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเราจำเป็นต้องยึดปฏิบัติในการลูบสัมผัสกะบะฮฺและรุก่นอื่นๆ ตามที่มีระบุในสุนนะฮฺเท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านี้คือแบบอย่างที่ดีที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ส่วน(การเอาตัวไปแนบและสัมผัสกับ)มุลตะซัมที่อยู่ระหว่างหินดำกับประตูกะบะฮฺนั้น ได้มีรายงานจากบรรดาเศาะหาบะฮฺว่าพวกเขาได้เอาตัวไปแนบชิดกับมุลตะซัมแล้ววิงวอนขอดุอา วัลลอฮุอะลัม

 

Go to the Top