Havayoluyla Mekke’ye gelen kimsenin ihramı nasıl olmalıdır?

Fetvalar Materyal hakkında bilgi
Adres: Havayoluyla Mekke’ye gelen kimsenin ihramı nasıl olmalıdır?
Dil: Taylandça
Fetva: Muhammed b. Salih el-Useymin
Çeviren: Faysal Abdulhadi
Gözden geçiren: Sâfî Osman
Kısa Tanım: Soru no: 465
Havayoluyla Mekke’ye gelen kimsenin ihramı nasıl olmalıdır?
Değerli alim Muhammed b. Salih el-Useymin’in; "İslam Esaslarıyla İlgili Fetvalar" adlı kitabından alınmıştır
Eklenme tarihi: 2008-07-15
Kısa link: http://IslamHouse.com/163272
Bu başlık, aşağıdaki konulara göre sınıflandırılmıştır:
Bu kart aşağıdaki dillere çevrilmiştir: Taylandça - Arapça - Malayalam - Bengalce - Boşnakça
Ayrıntılı bilgi

คำถามที่ 465: วิธีการเหนียตอิหฺรอมของผู้ที่เดินทางทางเครื่องบิน ?

 

คำตอบ: ให้เหนียตครองอิหฺรอมสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินสู่นครมักกะฮฺ เมื่อได้อยู่ในแนวของเขตมีกอต เช่นนี้แล้วก็ให้เตรียมพร้อมโดยการอาบน้ำ ครองชุดอิหฺรอม จากบ้านก่อนถึงเขตมีกอต และเมื่อครั้นถึงแนวเขตมีกอต ก็ให้เหนียต และไม่ควรล่าช้า เพราะเครื่องบินจะผ่านไปเร็วมาก เพียงนาทีเดียวก็บินไปได้ตั้งไกลแล้ว และนี้คือสิ่งที่บางคนละเลยและเพิกเฉย

บางคนไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลย และเมื่อพนักงานเครื่องบินประกาศถึงแนวเขตมีกอต เขาก็เพิ่งจะเริ่มถอดเสื้อผ้าและสวมชุดอิหฺรอม นื้คือข้อบกพร่องอย่างมาก ทั้ง ๆ ที่พนักงานบนเครื่องบินก็ได้เตือนผู้โดยสารก่อนที่จะถึงเขตมีกอตประมาณ 15 นาที และนี้คือภาระกิจที่ควรแก่การขอบคุณ เพราะพวกเขาได้เตือน ผู้โดยสารเพื่อจะได้มีเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็วาญิบสำหรับผู้ที่ต้องการเหนียตครองอิหฺรอมที่จะต้องระมัดระวังดูเวลา เมื่อพนักงานได้ประกาศว่าเหลืออีกสิบห้านาที ก็ให้เขาดูเวลา จวบจนถึงเวลาดังกล่าว หรือก่อนเวลาซักสองหรือสามนาทีก็ให้กล่าวตัลบิยะฮฺสำหรับผู้ที่ต้องการทำหัจญ์หรืออุมเราะฮฺ

Go to the Top