Ölen birisinin yerine umre yapmak caiz midir?

Fetvalar Materyal hakkında bilgi
Adres: Ölen birisinin yerine umre yapmak caiz midir?
Dil: Taylandça
Fetva: Muhammed b. Salih el-Useymin
Çeviren: Faysal Abdulhadi
Gözden geçiren: Sâfî Osman
Kısa Tanım: Soru no: 457
Ölen birisinin yerine umre yapmak caiz midir?
Değerli alim Muhammed b. Salih el-Useymin’in; "İslam Esaslarıyla İlgili Fetvalar" adlı kitabından alınmıştır
Eklenme tarihi: 2008-07-15
Kısa link: http://IslamHouse.com/163269
Bu başlık, aşağıdaki konulara göre sınıflandırılmıştır:
Bu kart aşağıdaki dillere çevrilmiştir: Taylandça - Arapça - Malayalam - Bengalce - Boşnakça
Ayrıntılı bilgi

คำถามที่ 457: อนุญาตให้ทำอุมเราะฮฺแก่คนตายหรือไม่ ?

 

คำตอบ: อนุญาตให้ทำอุมเราะฮฺแก่คนตายดังที่อนุญาตให้ทำหัจญ์แก่เขา และการเฏาะวาฟก็เช่นเดียวกัน และทุก ๆ การงานที่ดีก็อนุญาตให้ทำแก่คนตาย ท่านอิหม่ามอะหฺมัดได้กล่าวว่า ทุกๆ การงานที่สร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ เมื่อทำแล้วอุทิศผลบุญให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือได้ตายไปแล้วนั้น มันจะยังประโยชน์แก่เขา แต่ทว่าการขอดุอาอ์ให้แก่คนตายนั้นประเสริฐกว่าการอุทิศผลบุญความดีให้แก่เขา ส่วนหลักฐานในทัศนะข้างต้นคือคำพูดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ว่า "เมื่อมนุษย์ได้เสียชีวิตไปแล้ว การงานของเขาจะถูกขาดตอนลงนอกเสียจากสามประการ เศาะดะเกาะฮฺญาริยะฮฺ ความรู้ที่ยั่งประโยชน์ และลูกที่ดีขอดุอาอ์ให้"

ข้อบ่งชี้ของหะดีษข้างต้นคือ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮอลัยฮิวะสัลลัมมิได้กล่าวว่า “หรือลูกที่ดีที่ทำอิบาดะฮฺ อ่าน ละหมาด ทำอุมเราะฮฺ หรือถือศีลอด” ทั้งๆ ที่หะดีษกำลังกล่าวถึงการปฏิบัติ นั่นคือกล่าวถึงการงานที่ขาดลงเพราะความตาย ถ้าหากว่าการงานของมนุษย์เพื่อพ่อแม่เป็นที่ต้องการแล้ว ท่านนบี คงจะกล่าวไว้ว่า และลูกที่ดีที่ประกอบอิบาดะฮฺให้ แต่ทั้งนี้หากว่าเขาได้ทำการงานที่ดีแล้วอุทิศให้กับคนหนึ่งใดในบรรดามุสลิมก็เป็นที่อนุญาต

Go to the Top