ബോസ്നിയന്‍ ഭാഷയിലുള്ള ഖുരാന്‍ പരിഭാഷയുടെ ഓഡിയോ

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ബോസ്നിയന്‍ ഭാഷയിലുള്ള ഖുരാന്‍ പരിഭാഷയുടെ ഓഡിയോ
ഭാഷ: ബോസ്നിയന്‍
പരിഭാഷകര്‍: ബസീം കോര്‍കോത്
പരിശോധകര്‍: യൂസുഫ് ബാര്‍ത്ഷീതസ്
പ്രസാധകര്‍: മലിക്‌ ഫഹദ്‌ പ്രിന്‍റിങ്ങ്‌ കോം,പ്ലെക്സ്‌ ഫോര്‍ ഹോലി ഖുര്‍ആന്‍
സംക്ഷിപ്തം: ബോസ്നിയന്‍ ഭാഷയിലുള്ള ഖുരാന്‍ പരിഭാഷയുടെ ഓഡിയോ MP3
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-17
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/116877
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ബോസ്നിയന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 30 )
1.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 01
30.8 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 01.mp3
2.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 02
31.3 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 02.mp3
3.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 03
32.6 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 03.mp3
4.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 04
31.2 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 04.mp3
5.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 05
29.9 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 05.mp3
6.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 06
30.4 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 06.mp3
7.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 07
33.9 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 07.mp3
8.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 08
32.4 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 08.mp3
9.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 09
31.8 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 09.mp3
10.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 10
29.3 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 10.mp3
11.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 11
33.2 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 11.mp3
12.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 12
33.9 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 12.mp3
13.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 13
32.8 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 13.mp3
14.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 14
31.3 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 14.mp3
15.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 15
32.8 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 15.mp3
16.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 16
35 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 16.mp3
17.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 17
31.3 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 17.mp3
18.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 18
33.7 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 18.mp3
19.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 19
34.8 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 19.mp3
20.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 20
32.5 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 20.mp3
21.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 21
33.3 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 21.mp3
22.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 22
33.6 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 22.mp3
23.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 23
34.5 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 23.mp3
24.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 24
32.4 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 24.mp3
25.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 25
33.2 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 25.mp3
26.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 26
34.3 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 26.mp3
27.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 27
32.6 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 27.mp3
28.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 28
35.1 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 28.mp3
29.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 29
36.4 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 29.mp3
30.
Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 30
36.6 MB
: Audio prijevod značenja Kur’ana na bosanski jezik - Džuz 30.mp3
വീണ്ടും കാണുക ( 1 )
Go to the Top