Hamed b. Abdulmuhsin b. Ahmed et-Tuveycrî

Önemli Kişiler Materyal hakkında bilgi
Adres: Hamed b. Abdulmuhsin b. Ahmed et-Tuveycrî
Kısa Tanım: Adı: Hamed b. Abdulmuhsin b. Ahmed et-Tuveycrî
Doğum tarihi: Hicrî 1384.
Doğum yeri: Mecmaa şehri.
İlmî çaışma ve deneyimleri:
1. Üniversitede öğretim üyeliği.
2. Bazı dönemlerde Usuluddin Fakültesi’nde Akide Bölümü başkanlığı yapmıştır.
3. Bazı dönemlerde Usuluddin Fakültesi’nde Yüksek Lisans Bölüm başkan vekilliği yapmıştır.
Eserleri:
1. Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye’nin: "el-Fetvâ el-Hameviyye el-Kubrâ" adlı eserinin inceleme ve tahkiki.
2. İbn-i Batta’nın: "el-İbâne el-Kubrâ" adlı eserinin bazı ciltlerinin tahkiki.
3. İmam İbn-i Batta’nın, selef akîdesini kabulü ve hevâ ve bid’at sahiplerine verdiği reddiyeler konusundaki izlediği yolu.
4. Mer’î el-Hanbelî’nin; "el-Burhân fi’l-Farki Beyne’l-İslâmi ve’l-Îmân" adlı eserinin inceleme ve tahkiki.
5. İbn-i Balban’ın; "İbn-i Hamdân’ın Akîdesinin Muhtasarı" adlı eserinin inceleme ve tahkiki.
6. Enbiyâ Sûresi: 22. âyeti hakkındaki Ehl-i Sünnet ile kelâmcıların anlayışı.
7. Ehl-i Sünnet âlimlerinin görüşlerinin farklılaştığı akîdevî meseleler.
8. "Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ’nın sıfatları ile ilgili olan nefy" adlı eserin nazarî ve pratik incelemesi.
9. "Batı ülkelerinde müslüman gurbetçiler arasındaki akîdeye aykırı olan davranışlar" adlı eserinin derleme ve incelemesi.
10. Playstation oyunlarının müslüman çocuğun akîdesine etkisi.
11. Üniversite gençliğinin ideoloji savaşından etkilenmesinin nedenleri.
Tezleri:
- Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye’nin (vefâtı: hicrî 728): "el-Fetvâ el-Hameviyye el-Kubrâ" master tezi.
- İmam İbn-i Batta’nın, selef akîdesini kabulü ve hevâ ve bid’at sahiplerine verdiği reddiyeler konusundaki izlediği yolu. 7. ve 8. ciltlerin tahiki ile İbn-i Batta’nın (vefât: hicrî: 387): "el-İbâne el-Kubrâ" adlı eserinin 20. cildinin tahkiki.(Doktora tezi).
Eklenme tarihi: 2008-04-13
Kısa link: http://IslamHouse.com/109513
İlgili konular ( 0 )
Go to the Top