Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî

Önemli Kişiler Materyal hakkında bilgi
Adres: Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî
Kısa Tanım: Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Farh’tır.
Künyesi; Ebu Abdullah
Ensâr’ın Hazrec kabilesindendir.
Endülüs’te doğmuştur.Mâlikî mezhebine mensuptur.
Hâfız Zehebî onun hakkında şöyle demiştir:"İlimde derya gibi bilgiye sahip bir âlimdir.Pek çok faydalı eserleri, onun geniş okuma kabiliyetine sahip olduğuna ve fazîletinin çokluğuna delâlet etmektedir.
Büyük tefsiri ile süvariler konumuna gelmiştir.Bu tefsiri kendi anlamında kâmil olup onun imametine, zekî olduğuna ve çok okuduğuna delâlet etmektedir.
Eklenme tarihi: 2008-04-13
Kısa link: http://IslamHouse.com/109490
İlgili konular ( 0 )
Go to the Top