സ്വിറാത്ത് എന്ന പാലം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: സ്വിറാത്ത് എന്ന പാലം
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബ്ന്‍ ഇബ്രാഹീം അത്തുവൈജിരി ര്‍ചിച്ച അല്‍ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ വന്ന ലേഖനത്തിന്‍റ്റെ പരിഭാഷയണിത്.‍ അന്ത്യനാളിലുള്ള സ്വിറാത്ത് എന്ന പാലം , അതില്‍ കൂടി മുറിച്ചു ക്ട്ന്നു പോകുന്നതെങ്ങനെ എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ തെളിവു സഹിതം ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/106962
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
“随拉特”桥
338.9 KB
: “随拉特”桥.pdf
2.
“随拉特”桥
2.9 MB
: “随拉特”桥.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

“随拉特”桥

F-“随拉特”:就是架在火狱表面的桥梁,信士们通过它而进入天堂。

F-过“随拉特”者:

通过“随拉特”者他们是众信士,至于否认者和举伴者,他们追随自己在尘世中曾经崇拜的偶像、恶魔等各种虚妄的神灵去了,首先就与他们所崇拜一起进入了火狱。

在那之后,只剩下表面上崇拜独一无二的真主者,无论是真实者还是伪信者,然后为这些人立起了“随拉特”,以阻止伪信者叩头而把他们从信士中区别开了,光亮普照众信士,伪信者返回到后面的火狱之中,信士们通过“随拉特”桥而进入了天堂。

F-随拉特桥是在稽核与称量功过结束之后,然后人们被迫过随拉特桥,犹如超绝万物的真主所说:

你们中没有一个人不到火狱的,那是你的主决定要实行的。然后,我将拯救敬畏者,而让不义者跪在那里面。】[①]

 

F-随拉特及其过桥的形式:

在艾布塞尔德·艾勒胡德利(愿主喜悦他)传述的有关见真主与过桥形式的《圣训》中提到,有人说:“主的使者啊!吉斯尔是什么呢主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“它就是难行易倒的、上面有火钩、有直刺,有倒勾刺的桥,它就像在奈吉德地区生长的一种被人们称之为晒阿达努的刺一样。信士经过它时的情况是各不相同的,有的眨眼间就经过的,有的如闪电的、有的如疾风、有的如飞禽、有的形似快马、有的如同骆驼的速度,平安地获救了,有的被抓得遍体鳞伤地也获救了,至于被火钩拉住者,则跌入了火狱之中。[]

 

F-首先过随拉特桥者:

首先过“随拉特”桥的人是穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)及其民众,只有信士们才能通过随拉特桥,他们根据各自信仰的程度和善功而获得光明,然后他们凭此过桥,信义和血亲被派遣在桥的左右两边,在那日,众使者的祈祷是:“主啊!求您赐予平安!求您赐予平安!

艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,在有关见真主的《圣训》中提到,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“‘随拉特’桥被架在火狱上面,我和我的教民是首先经过的。在那日,除了众使者外,任何人不能讲话。众使者在那日的祈祷是:‘主啊!求您赐予平安!求您赐予平安!’”[]

 

F-信士们在过随拉特桥之后将会怎样:

艾布塞尔德·艾勒胡德利(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“信士们脱离火狱之后,被拘禁在天堂与火狱之间的拱桥上,在尘世里受欺者将要向欺凌者复仇,直至当他们完全纯清之后,才获准进入天堂。指亲手掌管穆罕默德生命的主宰发誓,任何人对自己在天堂中的地位,比其对今世中的地位都认识得更为清楚。[]

 


[①]《麦尔彦章》第71-72

[②]《布哈里圣训集》第7439段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第183

[③]《布哈里圣训集》第806段,《穆斯林圣训集》第182原文出自《穆斯林圣训集》

[④]《布哈里圣训集》第6535

 
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 3 )
Go to the Top