การคิดบัญชี ตราชั่ง และการรับหนังสือ(คิดหนังบัญชี)

บทความ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: การคิดบัญชี ตราชั่ง และการรับหนังสือ(คิดหนังบัญชี)
ภาษา: จีน
ผู้เขียน: มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์
ผู้แปล: อบู อับดุลลอฮฺ อะหมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัลศีนีย์
ผู้ตรวจทาน: ลี เชียง ชาย
เผยแพร่โดย: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด
คำอธิบายโดยย่อ: การคิดบัญชี ตราชั่ง และการรับหนังสือ(คิดหนังบัญชี)
วันที่เพิ่ม: 2008-04-11
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/106104
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: จีน - อาหรับ - เบ็งกอล - มาลายาลัม
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 2 )
1.
稽核与天平 接功过簿
521.9 KB
: 稽核与天平 接功过簿.pdf
2.
稽核与天平 接功过簿
2.9 MB
: 稽核与天平 接功过簿.doc
คำอธิบายโดยละเอียด

稽核与天平

 

F-稽核即真主让仆人站在他的面前,让他们知道自己曾经做的所有工作,然后根据他们的工作对他们进行报赏,一件善功可以获得许多重复加倍的报赏——类似的十倍乃至七百倍的回赐,一件过错只会遭到类似它的惩罚。

 

F-接功过簿

站在真主面前所有的人都将接过自己的功过簿,其中有些人是用右手接功过簿的,他们属于幸福的人们;其中有些人是用左手接功过簿的,他们属于不幸的人们。

Œ-清高的真主说:

【人啊!你必定勉力工作,直到会见你的主,你将看到自己的劳绩。至于用右手接过功过簿者,将受简易的稽核,而兴高采烈地返于他的家属;至于从背后接受功过簿者,将叫苦连天,入于烈火之中。[①]

-清高的真主说:

【以左手接过自己的功过簿的人将说:啊呀!但愿我没有接过我的功过簿,不知道我自己的账目!但愿尘世的死亡已了结我的一生!】[②]

 

F-设置天秤:

复生日,设置天秤是为了稽核众生,人们一个接一个地走上前来接受他们的养主对他们进行的稽核,询问他们曾经所有的工作,在稽核结束之后,开始称所有工作的重量。

Œ-清高的真主说:

【在复生日,我将设置公道的天秤,任何人都不受一点儿冤枉;他的行为虽微如芥子,我也要报酬他;我足为稽核者。】[③]

-清高的真主说:

【至于善功的份量较重者,将在满意的生活中;至于善功的份量较轻者,他的归宿是深坑。你怎能知道深坑里有什么?有烈火。】[④]

Ž-伊本欧麦尔(愿主喜悦他)的传述主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日,信士接近他的养主,直至真主饶恕他,让人承认自己曾经所犯的罪行,然后对他说:‘你知道你的罪行吗?’他说:‘我的主啊!我知道。’伟大的真主说:‘在尘世中我为你掩盖了这些罪恶,今天我又为你而恕饶了它。’然后给予了他的善功簿;至于否认真主者和伪信者,在众生上面的[⑤]呼喊道:‘他们这些人是假借真主的名义而造谣的人们’[⑥]

 

F-复生日,人类将要受到考问的事项:

Œ-清高的真主说:

你不要随从你所不知道的言行,耳目和心灵都是要被审问的。[⑦]

-清高的真主说:

在那日,真主将召唤他们说:“你们所妄称我的伙伴者,如今在那里呢?”[⑧]

Ž-清高的真主说:

在那日,真主将召唤他们说:“你们所用以答复使者们的是什么呢?”[⑨]

-清高的真主说:

【指你的主发誓,我必将他们全体加以审问,[93]审问他们生前的行为。[⑩]

-清高的真主说:

【你们应当履行诺言;诺言确是要被审问的事。[11]

-清高的真主说:

【在那日,你们必为恩泽而被审问。[12]

-清高的真主说:

【我必审问曾派使者去教化过的民众,我必审问曾被派去的使者。[7]我必据真知而告诉他们,我没有离开过他们。】[13]

-艾布白尔宰图·艾勒艾斯莱米(愿主喜悦他)的传述主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日,仆人的双脚将会站在原地不动,直至接受审问:生命因何而耗尽,知识因何而费用,钱财取之何方,用于何处,身体因何而毁坏。[14]

F-稽核的形式:

复生日,众生被稽核的形式分为两种:

Œ-简易的稽核,就是呈现。

阿依莎(愿主喜悦她)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日,任何被稽核者,都会遭到毁灭。”我说:“主的使者啊!难道真主没说过‘

【至于用右手接过功过簿者,将受简易的稽核】’?[15]主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“那只是呈现,复生日,任何被稽核者,都会遭到惩罚。”[16]

 

-艰难的稽核,清算所有的大小事情。如果是诚实者,他将用嘴说话,并获得恩赐;如果是企图说谎或隐瞒者,那么,他的嘴将被封闭,真主将使他的肢体说话,犹如超绝万物的真主所说:

【在那日,我将封闭他们的口,他们的手将对我说话,他们的脚将作证他们所行的善恶。[17]

 

F-各个民族中被稽核者:

除了先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)所提到的例外者,全人类在复生日都将受到稽核。那些例外者,他们是来自伊斯兰民族中不被稽核、不受惩罚而进入天堂的七万人。

F-复生日,否认者受到稽核,他们所有的工作都为之呈现,他们将遭到谴责。他们所受到的惩罚各异,作恶多者比作恶少者遭受的惩罚更为严厉;善行多者可以减轻其所受的惩罚,但他不能进入天堂。

F-复生日,各个民族中首先受到稽核的是穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的民族;穆斯林在复生日首先受到稽核的就是拜功,如果礼拜健全了,其它的功课也就健全了;如果礼拜无效了,其它的功课也就无效了。人们之间首先受到稽核的是血债。

F-称量的形式:

复生日,天秤称量人类所有的善行与罪过,谁的善功偏重,那么他确已成功;谁的罪恶偏重,那么他确已毁灭。天秤称量工作的人、他的工作及其工作薄,超绝万物主的公正体现在众生之间;复生日,在人类的天秤中最重的就是美德。

Œ-清高的真主说:

【在那日,称(功过薄)是真实的。善功的分量较重者才是成功的。善功的分量较轻的人,将因生前不信我的迹象而亏折自身。】[18]

-艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“的确,在复生日,一个身体庞大的男子来临,他在真主跟前没有一支蚊虫的翅膀重。”然后他接着说:“如果你们愿意就诵读下面的经文吧!

【复生日我不为他们树立权衡[19]】。[20]

 

F-否认者工作的裁决:

至于否认者和伪信者,他们的接近和顺从不会被接受,因为工作失去了被接受的条件——那就是伊玛尼,他们的善行比如一堆灰,在暴风之日,被狂风吹散;复生日,见证者们将来对他们呼喊:“这些人是假借他们的主的名义造谣的。

Œ-清高的真主说:

【假借真主的名义而造谣的人,谁比他们还不义呢?这等人将受他们的主的检阅,而见证者们将来要说:“这些人是假借他们的主的名义造谣的。”真的,真主的诅咒是要加于不义的人们的。】[21]

-清高的真主说:

【不信主者,他们的善功比如一堆灰,在暴风之日,被狂风吹散,他们对于自己所谋求的,不能获得一点报酬。这确是深深的迷误。】[22]

Ž-清高的真主说:

【他们看见众天使的日子,犯罪者将没有好消息,众天使要对他们说:“(乐园对于你们)是应为严禁的。”我将处理他们所行的善功,而使它变成飞扬的灰尘。[23]

 

F-看见功过:

复生日,仆人所有的工作都将对他们呈现,每个人都将直接看见自己的工作,无论大小、好坏,犹如超绝万物的真主所说:

【在那日,人们将纷纷地离散,以便他们看见自己行为的报应。谁作丝毫善事,将见其善报;谁作丝毫恶事,将见其恶报。】[24]

 

F-功过在今后两世的报赏:

艾奈斯(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“真主不亏待任何信士,他做一件善功,他在今世就会以此获得报赏,他在后世又会以此而再次获得回赐。至于否认者,以他为真主所做的善功,而在今世得到享受。当他到后世时,就没有任何善功可以获得回赐了。”[25]

 

F-儿童在复生日的裁决:

信士的儿童面如人祖阿丹,像大人一样进入天堂;举伴者的儿童也是如此。他们犹如大人结婚,没有婚配的男女,在后世里将要结婚,因为在天堂里没有单身者。[①]《绽裂章》第6-12

[②]《真灾章》第25-27

[③]《众先知章》第47

[④]《大难章》第6-11

[⑤]译者注:这里指的是众使者、天使、以及人类与精灵中的信士们,查看《布哈里圣训集注释》

[⑥]《布哈里圣训集》第2441段,《穆斯林圣训集》第2768段,原文出自《穆斯林圣训集》

[⑦]《夜行章》第36

[⑧]《故事章》第62

[⑨]《故事章》第65

[⑩]《石谷章》第92-93

[11]《夜行章》第34

[12]《竞赛富庶章》第8

[13]《高处章》第6-7

[14]《提勒秘日圣训集》第2417段,《达尔米圣训集》第543段,《正确丛书》第946

[15]《绽裂章》第7-8

[16]《布哈里圣训集》第6537段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第2876

[17]《雅辛章》第65

[18]《高处章》第8-9

[19]《山洞章》第110

[20]《布哈里圣训集》第4729段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第2785

[21]《呼德章》第18

[22]《伊布拉欣章》第18

[23]《准则章》第22-23

[24]地震章》第6-8

[25]《穆斯林圣训集》第2808

 
Go to the Top