Най-новите допълнения ( Български )
Книги
( Български )
2017-10-30
Тази книга дава изчерпателна информация за най-ценните, велики и полезни думи, думите на единобожието- „ЛЯ ИЛЯХЕ ИЛЛЕЛЛАХ” - превъзходство, значение, условия и анулиране. Тази тема е извлечена от книгата ми „Разбиране на дуите и споменаването на Аллах” поради това, че някои братя пожелаха да бъде издадена в отделна книга, за да има по-голяма полза и по-лесно да достигне до хората.
Книги
( Български )
2017-10-30
Заради важността на темата, в която ще говорим, и заради многобройните мнения на хората, породени от прищявки и незнание, сметнах за важно да напиша съкратен труд за нашето убеждение, убеждението на Ехлю суннет уел джемаат, а то е: Вярата в Аллах, меляикетата, книгите, пратениците, Съдния ден и съдбата с доброто и лошото в нея. Моля Всевишния Аллах да стори това дело да бъде искрено за Него, печелейки Неговото задоволство и да бъде от полза за Неговите раби. Мухаммед ибн Салих ел-Усеймин
Книги
( Български )
2017-01-13
Книги
( Български )
2014-07-09
важни въпроси в на мюсюлманина живота
Статии
( Български )
2013-03-31
Книги
( Български )
2010-01-18
Go to the Top