پیشاندانی بینراوه‌كان ( 126 - 141 له‌ كۆی: 141 )
سوره‌تی ( الطارق )
2010-09-28
سوره‌تی ( الطارق )
سوره‌تی ( البروج )
2010-09-28
سوره‌تی ( البروج )
سوره‌تی ( الانشقاق )
2010-09-28
سوره‌تی ( الانشقاق )
سوره‌تی( المطففين )
2010-09-28
سوره‌تی( المطففين )
سوره‌تی ( الإنفطار )
2010-09-28
سوره‌تی ( الإنفطار )
سوره‌تی ( التكویر )
2010-09-28
سوره‌تی ( التكویر )
سوره‌تی ( عبس )
2010-09-28
سوره‌تی ( عبس )
سوره‌تی ( النازعات )
2010-09-28
سوره‌تی ( النازعات )
سوره‌تی ( النبأ )
2010-09-28
سوره‌تی ( النبأ )
ته‌فسیری سوره‌تی ( الفرقان )
2009-06-17
مامۆستا دڵێر گه‌رمیانی هه‌ستاوه‌ به‌ روونكردنه‌وه‌ی سوره‌تی ( الفرقان ) به‌ زمانی كوردی به‌ شێوه‌یه‌كی ئاسان.
ته‌فسیری سوره‌تی ( الفرقان ) - 3
2009-06-17
مامۆستا دڵێر گه‌رمیانی هه‌ستاوه‌ به‌ روونكردنه‌وه‌ی سوره‌تی ( الفرقان ) به‌ زمانی كوردی به‌ شێوه‌یه‌كی ئاسان.
ته‌فسیری سوره‌تی ( الفرقان ) - 6
2009-06-17
مامۆستا دڵێر گه‌رمیانی هه‌ستاوه‌ به‌ روونكردنه‌وه‌ی سوره‌تی ( الفرقان ) به‌ زمانی كوردی به‌ شێوه‌یه‌كی ئاسان.
ته‌فسیری سوره‌تی ( الفرقان ) - 5
2009-06-17
مامۆستا دڵێر گه‌رمیانی هه‌ستاوه‌ به‌ روونكردنه‌وه‌ی سوره‌تی ( الفرقان ) به‌ زمانی كوردی به‌ شێوه‌یه‌كی ئاسان.
ته‌فسیری سوره‌تی ( الفرقان ) - 4
2009-06-17
مامۆستا دڵێر گه‌رمیانی هه‌ستاوه‌ به‌ روونكردنه‌وه‌ی سوره‌تی ( الفرقان ) به‌ زمانی كوردی به‌ شێوه‌یه‌كی ئاسان.
ته‌فسیری سوره‌تی ( الفرقان ) - 2
2009-06-17
مامۆستا دڵێر گه‌رمیانی هه‌ستاوه‌ به‌ روونكردنه‌وه‌ی سوره‌تی ( الفرقان ) به‌ زمانی كوردی به‌ شێوه‌یه‌كی ئاسان.
ته‌فسیری سوره‌تی ( الفرقان ) - 1
2009-06-15
مامۆستا دڵێر گه‌رمیانی هه‌ستاوه‌ به‌ روونكردنه‌وه‌ی سوره‌تی ( الفرقان ) به‌ زمانی كوردی به‌ شێوه‌یه‌كی ئاسان.
Go to the Top