ముహర్రమ్ మరియు ఆషూరాఅ

అంశాల వారీగా కేటగిరీలు విషయపు వివరణ
పేరు: ముహర్రమ్ మరియు ఆషూరాఅ
సంక్షిప్త వివరణ: ఇస్లామీయ సమాజపు హిజ్రీ క్యాలెండరులోని మొట్ట మొదటి నెల ఇది. అల్లాహ్ కృపతో దీనిలో అనేక శుభాలు ఉన్నాయని ప్రజలు భావిస్తారు. సంవత్సరమంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ప్రార్థిస్తారు. హిజ్రత్ తో కష్టాలన్నీ తొలిగి పోయి, మంచి రోజులు వచ్చాయి. మనందరికీ అల్లాహ్ సహాయ పడుగాక. ఈ శుభప్రదమైన నెల గురించి ఇక్కడ అనేక అంశాలు చేర్చబడినాయి.
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/903363
మరిన్ని అంశాలు ( 9 )
Go to the Top