ഇസ്ലാം സത്യമതം

വീഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഇസ്ലാം സത്യമതം
ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്
പ്രഭാഷകന്‍: അബ്ദു റഹീം ഗരീന്‍
പരിശോധകര്‍: മുഹമ്മദ് അബ്ദു റഊഫ്
സംക്ഷിപ്തം: ഇസ്ലാം സത്യമതമാണെന്നതിന് ബുദ്ധിപരവും പ്രമാണബദ്ധവുമായ തെളിവുകള് നിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണ പരന്പരയാണിത്.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2015-07-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/900343
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഇംഗ്ലീഷ് - അറബി - സ്വാഹിലി - അംഹറിക്‌
വീണ്ടും കാണുക ( 3 )
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 1 )
Go to the Top