yanxiye

dabarinden moxonwa Subject Information
tuyade: yanxiye
fo deppe: yanxiye silamaxundi awa taxandini kata siko wajibi ado sunna ado fata muronde
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/883765
faidi qadi ( 2 )
Go to the Top