taamamiye

dabarinden moxonwa Subject Information
tuyade: taamamiye
fo deppe: taamamiye ni birabe silami gada ramuru na batiye kini ama jikita naseno kebire ana tamami an katu batiyen kinni
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/883764
Go to the Top