ఈసా అలైహిస్సలాం పై విశ్వాసం

అంశాల వారీగా కేటగిరీలు విషయపు వివరణ
పేరు: ఈసా అలైహిస్సలాం పై విశ్వాసం
సంక్షిప్త వివరణ: అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరుడైన ఈసా బిన్ మర్యమ్ అలైహిస్సలాం పై విశ్వాసం గురించి ఇస్లాం ధర్మం ఏమి చెబుతున్నదో ఇక్కడ స్పష్టంగా వివరించబడింది. అంతేగాక తన తర్వాత రాబోయే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ఆయన తెలిపిన భవిష్యవాణులు కూడా ప్రస్తావించబడినాయి. 25 కంటే ఎక్కువ భాషలలో దీనికి సంబంధించిన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/883277
ఇంకా ( 1 )
మరిన్ని అంశాలు ( 58 )
Go to the Top