ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಾನುವಾದದ ಆಂಡ್ರಾಯಿಡ್ ಆಪ್

ಆಪ್ ಗಳು ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಾನುವಾದದ ಆಂಡ್ರಾಯಿಡ್ ಆಪ್
ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಾನುವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಆಂಡ್ರಾಯಿಡ್ ಆಪ್.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2015-04-11
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/882760
ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅರೇಬಿಕ್
ಲಗತ್ತುಗಳು ( 1 )
1.
ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಾನುವಾದದ ಆಂಡ್ರಾಯಿಡ್ ಆಪ್
ವಿಸ್ತೃತ ವಿವರಣೆ

The app has the following salient features::

* Specially designed Arabic pages (images) for easier recitation

* Powerful search feature for both Arabic & Kannada text

* Go to a specific verse of any soorah from Index page, Arabic only, Arabic-Kannada & Kannada only pages.

* Bookmark a page or a specific aayah

* Share/Copy single or multiple verses along with Kannada Translation & Footnotes from Arabic pages.

* Change text size in Arabic-Kannada & Kannada only pages

* Choose different Arabic fonts in Arabic-Kannada pages

Footnotes for a given page in Arabic-Kannada & Kannada only pages

 

   

 

Go to the Top