ඉස්ලාම් දහමේ ඇති සාමය හා සුරක්ෂිතභාවය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම් දහමේ ඇති සාමය හා සුරක්ෂිතභාවය
භාෂාව: චීන
කෙටි විස්තර: මෙය පහත සඳහන් මාතෘකා ඇතුළත් දේශනාවකි. ලොව සාමයෙන් හා ආරක්ෂාවෙන් හෙබි විය යුතුයි. මිනිස් අවශ්‍යතාවන් වැඩිවීම මිනිස් පැවැත්මට හා දියුණුවට මූලික වූ කොන්දේසියකි. එය සාමය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම තුළින් ඇතිවන්නකි. ඉස්ලාමය එයය සාමය.
එකතු කළ දිනය: 2015-04-07
Short Link: http://IslamHouse.com/828407
ඇමුණුම ( 2 )
1.
和平的伊斯兰
93.4 MB
2.
和平的伊斯兰
‍වෙනත්... ( 1 )
Go to the Top