ඉස්ලාමයේ කරුණාව

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ කරුණාව
භාෂාව: චීන
කෙටි විස්තර: මෙය පහත සඳහන් මාතෘකා ඇතුළත් වීඩියෝ පටයකි. එනම් : තමන් අතර සිටින්නන් සමඟ ආදරයෙන් කටයුතු කිරීම මිනිසුන් සමඟ කරුණාවෙන් ඇසුරු කිරීම සමාජයට එක්වී කටයුතු කිරීම මිතුරන් අතර සෙනෙහස දැක්වීම ආදරය සෙනෙසහ ජනයාට උදව් උපකාර කිරීම දෙවියන් නැමදීම ජනයාට ආදරය දැක්වීම.
එකතු කළ දිනය: 2015-04-07
Short Link: http://IslamHouse.com/828404
ඇමුණුම ( 2 )
1.
伊斯兰的仁爱
103.6 MB
2.
伊斯兰的仁爱
Go to the Top