මුස්ලිම් නොවන අය සමඟ ජීවත් වීම

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: මුස්ලිම් නොවන අය සමඟ ජීවත් වීම
භාෂාව: අකානේ
එකතු කළ දිනය: 2015-04-07
Short Link: http://IslamHouse.com/828399
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
Asetenaa eda Kramofo eny Wumua omunnya Kramofo (Kafirifo)
21.4 MB
: Asetenaa  eda Kramofo eny Wumua omunnya Kramofo (Kafirifo).mp3
Go to the Top