Pagya ma papayɛ na bra ma adia enye

Nhyehyɛmu tɔpik kaad assembly
Abɔdin: Pagya ma papayɛ na bra ma adia enye
tiawa discription: hɛn som come kɔ maintaining anum colleges: som, psychology, adwene, sika, wo diso. Tsim re bi titiriw yɛbea bi ma no nyiano ma conservation. na no woo ma Islamic society imposes do ne kuo ba / ɔka ho osmosis na nnoboa kɔ maintain no Tsim ma nyi nkɔmbɔtwetwe, na every kramoni do no ano ma no ano ma nyi man, na ɔ naaso yɛ ne kɔ Ntwitwagye no kramoni nkɔmbɔtwetwe, na nhyehyɛe / sɛɛten dɛ has been mpontu wɔ ... mu mpontu Islamic tebea / su nyimfe kakuleta nhyehyɛe / sɛɛten - no pagya ma papayɛ honamdua na forbidding bɔne -. na no pagya ma papayɛ na bra ma adia enye re no greatest pole wɔ ... mu nyi som, no major task ma no prophets na bosowo na no papaye
Lenke tiatia: http://IslamHouse.com/828265
Go to the Top