ഇടപാടുകള്‍

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഇടപാടുകള്‍
സംക്ഷിപ്തം: സൈന്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ വിവരങ്ങളുടെ സമാഹാരം , കച്ചവടം , പലിശ, പണയം , വഖഫ്.................
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/827617
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 2 )
Go to the Top