സംസാര മര്യാദകള്‍

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: സംസാര മര്യാദകള്‍
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/827605
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - ഉയിഗര്‍ - ചൈന - മുന്ടങ്ക - ഹിന്ദി - കുര്‍ദിഷ്‌ ഭാഷ - ഉസ്ബക്‌ - സ്വാഹിലി - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ) - ബംബറാ - നേപാളി - പോര്‍ചുഗീസ്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - അംഹറിക്‌ - ഉര്‍ദു - സോമാലി - വലഫ് - അക്കാനി - സ്പാനിഷ്‌ - വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌ - തിഗ്രിനിയ - ഇന്റൊനേഷ്യന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - ഹൗസ - ബെങ്കാളി - അഫ്രി - ഇംഗ്ലീഷ് - സിന്‍ഹളീസ്‌ - പേര്‍ഷ്യന്‍ - േസാന്കി - തമിഴ്‌ - തായ്‌ - തെലുങ്ക്‌ - താജിക്‌ - ഫ്രെഞ്ച്‌ - റഷ്യന്‍ - ആസാമി - കസാക്‌ - യൊറുബ - മലാദീവിയന്‍ - സെര്ബിയന്‍ - മൂര്സ് - ഉഗാണ്ടന്‍ - അല്‍ബാനിയന്‍ - കന്നട - ഗ്രീക്‌ - തുര്കുമാനി - ഫുലാഹ്‌ - ഒറൊമിഗ്‌ന - ചെര്‍കെസ്സിയന്‍ - തഗാലോഗ്‌ - Maguindanao - മാസിഡോണിയന്‍ - സങ്കോ
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 29 )
Go to the Top