నమాజు

అంశాల వారీగా కేటగిరీలు విషయపు వివరణ
పేరు: నమాజు
సంక్షిప్త వివరణ: ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంలో నమాజు స్థానం గురించి ప్రతి ముస్లింకు తెలుసు. దానికి షరిఅహ్ లో ఎంతో ఉన్నత స్థానం ఇవ్వబడింది. అది అవిశ్వాసాన్ని మరియు విశ్వాసాన్ని వేరు పరుస్తుంది. ఇక్కడ నమాజు గురించిన అనేక ధర్మాదేశాలు ఉన్నాయి.
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/826330
ఇంకా ( 7 )
మరిన్ని అంశాలు ( 11 )
Go to the Top