Nền Văn Minh Islam & Y Học

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Nền Văn Minh Islam & Y Học
Ngôn ngữ: Việt Nam
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Nền Văn Minh Islam & Y Học: Tác giả nói: “Islam là một nền tảng của cuộc sống hoàn hảo để người Muslim và nhân loại sử dụng làm kim chỉ nam trong đời sống của họ. Trên thế giới hiện nay vẫn còn nhiều người hiểu nhầm: Phải chăng Islam cũng là một tôn giáo giống như các tôn giáo khác chỉ đơn thuần răn dạy các tín đồ của mình cách thờ phụng cung kính, cầu nguyện trong phạm vi hạn chế ở các Masjid (thánh đường) hoặc ở những nơi thờ phụng ?”
Thêm vào ngày: 2015-03-25
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/826319
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Nền Văn Minh Islam & Y Học
967.6 KB
: Nền Văn Minh Islam & Y Học.pdf
2.
Nền Văn Minh Islam & Y Học
5.3 MB
: Nền Văn Minh Islam & Y Học.docx
Go to the Top