ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎందుకు స్వీకరించారు ? నవముస్లింల వృత్తాంతాలు

అంశాల వారీగా కేటగిరీలు విషయపు వివరణ
పేరు: ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎందుకు స్వీకరించారు ? నవముస్లింల వృత్తాంతాలు
సంక్షిప్త వివరణ: 30 కంటే ఎక్కువ భాషలకు చెందిన వివిధ నవముస్లింలు తాము తరుచుగా ఎదుర్కొనే మీరు ఎందుకు ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించారు ? అనే ప్రశ్నకు వారిచ్చిన సమాధానాల సంకలనం. వాటన్నింటిలో ఉత్తమమైన జవాబు ఏదంటే తాము ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించడమనేది తమపై అల్లాహ్ చూపిన గొప్ప అనుగ్రహంగా పేర్కొనడం.
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/825384
మరిన్ని అంశాలు ( 39 )
Go to the Top