naafuloo ku dookundiñooyaa

siifaa lu konokonofeŋo lu la karoo la walaa baa lu
kulu kuŋo: naafuloo ku dookundiñooyaa
a sitiraŋ sutuŋo: http://IslamHouse.com/818621
Go to the Top