Zinaluk je od velikih grijeha

ČLANCI ID kartica
Naslov: Zinaluk je od velikih grijeha
Jezik: Tajlandski
Revizija: Safi Usman
Kratki opis: Opasnost bluda u zajednici, te da je veliki grijeh u Islamu.
Objavljeno: 2008-03-22
Kratki link: http://IslamHouse.com/81584
Ovaj post je uvršten u sljedeću kategoriju:
Ova ID kartica je prevedena na sljedeće jezike: Tajlandski - Arapski - Bangalski - Malajalamski - Uzbekistanski - Engleski - Turski
Detaljni opis
ซินา คือการร่วมประเวณีนอกสมรส เป็นบาปใหญ่ประการหนึ่งที่อิสลามห้ามและเตือนไม่ให้มุสลิมเข้าใกล้การกระทำ นี้ เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่สกปรกและเลวร้ายยิ่ง อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า


“และสูเจ้าทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้การกระทำซินา เพราะแท้จริงมันเป็นการกระทำที่โสมมและเลวร้ายยิ่ง” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ: 32)

จากโองการอัลกุรอานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มุสลิมต้องหลีกห่างจากสาเหตุต่างๆ ที่อาจจะนำเขาไปสู่การพลั้งเผลอกระทำผิดซินา ทั้งนี้การซินานั้นเป็นบาปใหญ่ที่มีโทษหนักทั้งในโลกนี้และโลกหน้า นอกจากนี้เราพบว่าในยุคสมัยปัจจุบัน มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะนำไปสู่การซินาได้โดยง่าย เช่น ภาพลามกตามสื่อต่างๆ สถานบริการที่มีอยู่อย่างมากมาย วัฒนธรรมการคบหาอย่างเสรีกับเพศตรงข้ามตามแบบฉบับของชาวตะวันตก ฯลฯ

ภัยของการซินานั้นเห็นได้ชัดเจนในรูปแบบของโรคเอดส์ที่ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ นอกจากปัญหาโรคเอดส์แล้ว ซินายังได้ก่อให้เกิดผลพวงตามมามากมายในสังคม เช่นลูกที่ท้องไม่มีพ่อ ขาดความอบอุ่นในครอบครัวแล้วในที่สุดก็เติบโตขึ้นมาสร้างปัญหากับสังคมต่อไป ปัญหาการขายตัวของเด็กสาว การทารุณกรรมทางเพศ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านสาธารณะสุข ปัญหายาเสพติด ปัญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมของเยาวชน ฯลฯ ซึ่งล้วนอาจจะเกี่ยวข้องกับการไม่ใส่ใจต่อปัญหาซินา ซึ่งเป็นสาเหตุเบื้องต้นของปัญหาต่างๆ เหล่านี้

ด้วย เหตุที่ซินาสามารถก่อปัญหามากมายต่อสังคม อิสลามจึงได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซินาขึ้น เช่นการห้ามไม่ให้มีการคลุกคลีและคบอย่างอิสระระหว่างชายหญิง การกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ทำซินา คือการเฆี่ยนหนึ่งร้อยหวายสำหรับผู้ที่ยังโสด และขว้างด้วยหินถ้าผู้กระทำผิดแต่งงานแล้ว นอกจากนี้อิสลามยังส่งเสริมการแต่งงานเพื่อลดปัญหาการซินา ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า “โอ้บรรดาผู้เป็น หนุ่มทั้งหลาย ผู้ใดที่มีความสามารถในหมู่พวกเจ้าก็จงแต่งงานเถิด เพราะมันจะช่วยสงวนอวัยวะเพศของพวกท่านจากการประพฤติผิดได้ดีกว่า มันจะช่วยลดสายตาของพวกท่านให้ต่ำลง (เป็นผู้ที่สำรวมตนไม่มองสิ่งที่ผิด) มากขึ้น” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์และมุสลิม)

อิส ลามยังถือว่าการแพร่กระจายของซินาอย่างกลาดเกลื่อนนั้น คือความหายนะของมนุษยชาติ และเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า โลกกำลังเข้าใกล้จุดจบมากขึ้นทุกที ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวถึงสัญญาณของวันสิ้นโลกว่า “แท้จริงในจำนวนสัญญาณต่างๆ ของวันสิ้นโลกนั้น คือการแพร่กระจายของซินาอย่างเปิดเผย” (รายงานโดย มุสลิม)

ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1. อิสลามห้ามการกระทำซินา และถือว่าเป็นบาปใหญ่

2.การซินาเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆ มากมายในสังคม ซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขของมนุษย์

3.อิสลามสั่งให้ระแวดระวังตนและหลีกห่างจากสาเหตุต่างๆ ที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดซินา

4. อิสลามสนับสนุนให้ตอบสนองต่ออารมณ์ทางเพศด้วยวิธีที่ถูกต้องนั่นคือการแต่งงาน

5. การแพร่กระจายของซินาถือเป็นความหายนะที่น่ากลัว และเป็นสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลก

คำถามหลังบทเรียน

1. ท่านคิดว่าซินามีผลเสียต่อตัวมนุษย์และสังคมอย่างไรบ้าง? กรุณายกตัวอย่างตามที่ท่านรู้

2. ท่านคิดว่ามีวิธีใดบ้างที่จะป้องกันตัวเองอย่างไรให้พ้นจากการทำซินา?

3. ปัญหาวัยรุ่นประพฤติผิดทางเพศมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง? และควรแก้ปัญหาอย่างไร? กรุณายกตัวอย่าง
Go to the Top