वेलेनटाइन डे को वास्तविकता र त्यसको हुकुम

पुस्तकहरू सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: वेलेनटाइन डे को वास्तविकता र त्यसको हुकुम
भाषा: नेपाली
पुनर्विचार: मो. इदरीस सलफी
संक्षिप्त विवरण: यस किताबमा प्रेमको पर्व वेलेनटाइन डे को वास्तविकताको बारेमा र त्यसमा गरिने अवैधानिक कार्यहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ, साथै यस पर्वमा सहभागी हुने मुसलमान व्यक्तिहरूको हुकुमको बारेमा पनि संक्षेपमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा चर्चा गरिरएको छ।
थपने मिति: 2015-02-16
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/813492
यो ठेगाना विषयानुसार वर्गीकरण गरिएको छ निम्न श्रेणीहरूमा
यो विषय विवरणको अनुवाद निम्न भाषाहरूमा उपलब्ध छ: अरबी
सामर्गीय सलंग्न ( 2 )
1.
वेलेनटाइन डे को वास्तविकता र त्यसको हुकुम
713.2 KB
:  वेलेनटाइन डे को वास्तविकता र त्यसको हुकुम.pdf
2.
वेलेनटाइन डे को वास्तविकता र त्यसको हुकुम
4.3 MB
:  वेलेनटाइन डे को वास्तविकता र त्यसको हुकुम.doc
Go to the Top