Muyato U silameya la? (silama kuraw ka kisa)

 wolomali lagni noniyaw la bakruba carti
lagniniw: Muyato U silameya la? (silama kuraw ka kisa)
niefoli suruman: Ni sebe fura be talike silama kura dow ka kisa la kan 30 ani kola, Abe Moko tiama ka yinikali djabi ko Muna U silameyara? An yaye ko O djabi baka niuma ye allah ye nema ke minuw kan ni silamaya kanda ye, Ani ka don silamaya la ni U yere sako ani wasa ye.
sira surun: http://IslamHouse.com/810114
walanda mun glonendo ( 2 )
Go to the Top